Reference i projekti

Izuzuteno smo ponosni na naš dosadašnji rad i poverenje klijenata koje smo opravdali u vremenu iza nas, kroz uspešno realizovane projekte. Težeći da klijentima ponudimo najoptimalnija rešenja u oblasti procesne automatizacije odradili smo mnošto projekata iz oblasti industrijskog inženjeringa

 • Mlekara Leskovac
 • Bebi snovi Leskovac
 • Ekoterm 2001 Kragujevac
 • Beli Bor Leskovac
 • FALKE Leskovac
 • Eleks-m d.o.o Beograd
 • Lebanteks d.o.o Lebane
 • Bistra rosa Makedonija
 • Tehnološki fakultet Niš
 • Yura corporation Leskovac
 • Hemijska škola Leskovac
 • DITS Leskovac
 • Zumtobel Niš
 • Leskobags leskovac
 • Grafika d.o.o Leskovac
 • Aqua liza Makedonija
 • Mlin Padež Leskovac
 • FAM fabrika maziva kruševac
 • CRVENKA
 • VUNIL Vunarski institut Leskovac
 • Fush d.o.o Beograd
 • Ilute Leskovac
 • Deltagaf Leskovac
 • Knauf Insulation Surdulica
Više o našim projektima
Izrada automatike pastera za pastericaciju mleka

Izrada kompletne automatike za vodjenje automatskog procesa homogenizacije i pasterizacije sirovog mleka. Sistem je automatizovan Fatek plc kontrolerom koji upravlja kompletnim procesom od ulaza sirovog mleka do pasterizacije preko kompletnog ispiranja sistema.

 

 

 

Sektor Paster

 

 

 

Automatizacija i implementacija automatskog upravljanja print iglerice

Na ovom projektu izveli smo uklanjanje zastarelog i neispravnog sistema upravljanja print iglerice. Kako je procenjeno da je oprema u mehaničkom stanju u izuzetno dobrom stanju implementirali smo automatiku za šivenje više templejta šara. Projekat je realizovan implementacijom Step motora i step kontolera koji je upravljam PLC upravljačkom jedinicom i HMI uredjejam. Takodje dodati su i sigurnosni senzori u zonama panog delovanja mehanike

Izrda pakerice za punjenje zrnastih i praškastih prih proizvoda

Kompletna izrada mašine za odmeravanje doziranje i pakovanje zrnastih proizvoda. (šećer-a,bombona , cajeva i sl.) Automatika je odradjena upravljanjem preko FATEK PLCa i Weintek HMI uredjaja sa pratećom senzorikom i mernim uredjajima.

 

Uredjaj za ispitivanje izdržljivosti čičak trake (labaratorijska oprema)

Uredjaj je uradjen prema tehničkom standardu ISO 9001 za ispitivanje tekstilne opreme.

Vodjenje pogona motora uradjeno je preko frekventnog regulatora u PID petlji preko kontrolne jedice internog kontrolera sa ATMEL čipom

Automatika pneumatskog sistema kočenja mašine za namotavanje prediva

Izradjena je elektro pneumatska kontrola za zaustavljanje inercije motora pri namotavanju prediva na opremi SIMET.

Kako postojeća oprema nije imala ovakav vid kontrole projektovali smo i ugradili upravljački orman sa PLC kontrolerom SIEMENS i 24 satelitskih kočionih cilindara za FESTO peneumatikom i pratećom senzorikom. Na ovaj način našem klijentu smo uštedeli vreme i materijal tokom proizvodnog procesa.

Izrada automatike mašine za celofaniranje punilice čaša za vodu

Ovaj projekat je realizovan za klijenta u makedoniji. Izradjena je kompletna automatika i upravljanje ulaznom trakom sistemom varenja i izlaznom trakom. Projekat je realizovan SIEMENS plc kontrolerom 0BA8 sa panelnim prikazom parametara i danffos frekventim regulatorima kao i Festo pneumatskim cilindrima.

Izrada kolonskog reaktora za ispitivanje bio dizela

Izrada kompletne opreme kolonskog reaktora za ispitivanje BIO DIZELA

Ispitni sto je dizajniran za ispitivanje bio goriva sa logovnjem i praćenjem parametara pritiska brzine i temperture kao i takta rada pri ispitivanju.

Izrada sistema za distribuciju bunarske vode

Izvršili smo implementaciju distributivnog sistema za bunarsku vodu. Sistem je automatizovan frekevntim regulatorom i senzorima nivoa vode u bunarskoj bušotini. Sistem je vodjen baždarenim transmiterom pritiska i frekventim regulatorom sa zadatim set-pointom od 6bar-a

Automatizacija sistema centralnog odsisa piljevine

U cilju smanjenja utroska el energije klijenta izvršili smo automatizaciju centralnog odsisa piljevine uz prizvodnog prostora u silos.

Sistem je vodjen frekventim regulatorom snage 37kw i diferencijalnim transmiterima 0-500psi sa 4-20mA na centralnoj grani koji obezbedjuju adekvatan negativni pritisak u odsisu. Takodje obezbedjen je grejni sistem protiv smrzavanja opreme.

Izrada automatike induktivnih termoblokova

Izradili smo tehničko rešenje za kontrolu i upravljanje induktivim termo blokovima našeg klijenta

Vodjenje i upravljanje napredne serije radjeno je sa PLC-om Siemens simatic s7 i HMI touch panelom 4,3inch osim praćenja i kontrole parametara

-Struje

-Potrošnje

-Pritiska

I predefinisanog vremena rada implementirali smo sopstveni GSM uredjaj sa PIC mikrokontrolerom za kontrolu i monitoring parametra koji obezbedjuje kontrolu uredjaja i na mestima koja nemaju internet konekciju.

Izrada aparata igre na sreću

Za potrebe našeg klijenta izradili smo uredjaj za izvlačenje dobitnika u kazinu.

Uredjaj je automatizovan sa 3 step motora i kontrolera čije se upravljanje vodi preko atmel kontrolera. Kompletna radnom logika se pokreće kombinacijom tastera.

Automatizacija hidroulične prese

Automatizacija hidroulične prese za izradu matrica. Hidroulična prese kontrolisana je preko PLC SIEMENS 0BA8 kontrolera čiji se ciklus u skladu sa sigurnosnim standardom pokreće kombinacijom pritisnih tastera u roku 0,5s

Izrada automatike masine za celofaniranje
Implementacija automatike masine za celofaniranje zbirnih casa punjnih vodom.
Automatika je izradjena PLC kontrolerom marke SIEMENS ventilskim ostrvom FESTO i Danfoss frekventim regulatorom,
Izrada komandnog ormana za distribuciju hladne vode

Izrada komandnog i energetskog ormana za distribuciju hladne procesne vode pod stalnim protiskom. Upravljacki sistem nadzire i odrzava stalni setovani pritisak u PID petlji. Upravljanje buster pumpama vrsi se odvojeno ili u paraleli vrsi se preko 2 nezavisna frekventna refulatora marke Danfoss FC 51 15Kw

Izrada upravljackog ormana za ispiranje CIP-a

Upravljacki orman sa siemens LOGO 0b6 i termoregulatorom OMRON E5CN dizajniran za rucno ili automatsko ispiranje CIPa u velikom i malom krugu po zahtevu porucioca

Automatika za nadzor podmazivanja stamparske masine

Implementacija Siemens simatic S200 PLC kontrolera za potrebe automatskog zauljivanja valjaka pri stampi. Sistem vrsi kontrolu 100000 impulsa ili vremenski period rada masine izmedju dva ciklusa.

Izrada upravljackog ormana sa soft starterom

Usled cestih defekta na upustacu zvezda trougao na kompresoru snage 37 KW implementirano je upravljanje sa soft starterom marke Schneider ALTIVAR i izvrseno prilogadjenje upravljanja kompresora.

Izrada automatike zaklopne prese

Izrada automatskog upravljanja kontrole zaklopne prese za odsecanje papira.

Kompletna zastarela mehanicka kontrola zamenjena je elektro-pneumatskim izvrsnim elementima vodjenim siemens s7-1200 i weintek HMI panelom

Izrada EMS Scada sistema za nadzor pasterizacije mleka

Izrada EMS Scada sistema za nadzor i arhiviranje podataka procesa obrade mleka.

Projekat je realizovan proizvodima DELTA

SCADA sistem DiaView i plc kontrolerom DELTA DVP serije.

Izrada automatike brente za precizno sečenje kamene vune

Sistem je automatizovan
SIMATIC S7-1200 kontrolerom kontrolisan preko HMI touch panela. Programski omogućeno praćenje pozicije preciznosti sečenja u tačnosti do 0,5 mm preko Y i Z praćenja pozicije osa

 

sektor brenta

sektor brenta

sektor brenta

Remont trafo stanice i izrada kompenzacionog bloka

Izvršen kompeltan remont niskonaponskohih izvoda trafo stanice 2 x 630 kVA i ugradnja kompenzacionog bloka 230 kVAr. Po zahtevu poručioca omogućeno uključenje polja T1 i T2 u paralenoj vezi i praćenje potrošnje preko mrežnih analizatora.

 

sektor energetika

sektor energetika

sektor energetika

Instalacija lasera za markiranje pakovanja

Instalacija lasera na vertikalnoj pakerici za označavanje pakovanja serije i datuma.

sektor

INFO

Česta pitanja

 

u

Sta su termoregulatori?

Termoregulatori su regulatori temperature u industriji guma, plastike, medicinskih uređaja i drugim granama industrije. To su digitalni aparati sa različitim sistemima ontrole:

 • ON/OFF sistem
 • PID sistem
 • Sistem sa dva izlaza (grejanje-hlađenje)

Ovi regulatori primaju, sve tipove sondi u rasponu temperatura od 0-1200°C.
PT-100 PT-1000 NTC PTC Termo par…

u

Sta je PLC?

Programabilni logički kontroler ili PLC je programabilni logički kontroler. PLC se najviše koristi kao centralni deo upravljačkih automatskih sistema u industriji, njegov program odnosno algoritam se može brzo i jednostano menjati te je pogodan za brza rešenja i aplikacije. Deo je mnogih mašina i procesa u industriji.

 

u

Sta su Frekventni regulatori?

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom
trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su
fiksirane vrednosti, u promenljive veličine.
Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva
za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives,
Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije
upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge
funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u
zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti
podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera
na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao
što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

u

Sta je automatizacija?

Po nekim definicijama, jedna od osnovnih osobina automatizacije je prodor u područje umnog rada čoveka. Opet u oblasti industrijalizacije, ovo je korak posle mehanizacije. Automatizacija igra sve značajniju ulogu u globalnoj ekonomiji i svakodnevnom radu. Inženjeri teže da kombinuju automatizovane uređaje sa matematičkim i organizacionim alatkama, kako bi napravili složene sisteme za sve veću oblast primene. Trenutno, kod kompanija koje se bave proizvodnjom, automatizacija proizvodnje je prešla sa povećane proizvodnje i smanjenja troškova na šira pitanja, kao što su povećanje kvaliteta i fleksibilnosti u procesu proizvodnje. Staro fokusiranje na upotrebu industrijske automatizacije, samo da bi se povećala produktivnost i smanjili troškovi, ranije je bilo viđeno kao nepraktično – zato što je takođe bilo neophodno obezbediti kvalifikovanu radnu snagu koja može popravljati mašine i upravljati njima. Na početku troškovi automatizacije bili su visoki, dok se kompletno novim procesom zamene stari procesi proizvodnje.

Kontaktirajte nas

Adresa

JNA 46
Vučje
16000 Leskovac

Kontakt telefon

+381601680824